Person Title
Kıdemli Program Yöneticisi, Kentsel Verimlilik & İklim Programı
Bio

2016 yılında WRI Türkiye ekibine katılan Meltem Bayraktar enerji ve iklim alanındaki projeleri yönetmektedir.

İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği mezunu olan Meltem Bayraktar, Yüksek Lisans çalışmasını, İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Bilimi ve Teknolojileri Programında tamamladı. Yüksek Lisans çalışması sırasında Stuttgart Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Sürdürülebilir Enerji Yeterlik Programında misafir araştırmacı olarak binalarda enerji modelleme teknikleri üzerine çalışmalarda bulundu. 2015 senesinde Torino Politeknik Üniversitesi, Enerji Bilimi Programı ve İstanbul Teknik Üniversitesi Yapı Bilimleri Programında eş zamanlı olarak yürüttüğü doktora çalışmalarını tamamlayarak mimarlık ve enerji alanlarında Doktor ünvanını aldı.

Meltem Bayraktar akademik çalışmaları sırasında Avrupa Birliği tarafından desteklenen çerçeve programlar kapsamında POLYCITY ve I3CON projelerinde araştırmacı olarak görev yaptı. 2008 yılında Avrupa Birliği MarieCurie desteğini kazanarak 3 sene süresince CITYNET Araştırma Ağı kapsamında İtalya’da bölgesel ölçekte enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji entegrasyonu konusunda çalışmalarda bulundu.

Meltem Bayraktar, akademik çalışmalarının yanında yapı sektörde uzman olarak çeşitli firmalarda görev alarak enerji etkin bina tasarımı, bina performansı modelleme, enerji analizleri, yenilenebilir enerji teknolojileri, binalarda ısıl ve görsel konfor, konularında teknik çalışmalar yürüttü. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, NAMA faaliyetleri (Nationally Appropriate Mitigation Actions for low-carbon end-use sectors) kapsamında enerji danışmanı görevlerinde bulundu. 

Projeler

Sıfır Karbon Bina Hızlandırıcı ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ(ZCBA - Zero Carbon Building Accelarator)

Marmara Bölgesi'nde Yer Alan Yerel Yönetimlerinin ve Sivil Toplumun İklim Değişikliği ile Mücadele Kapasitelerinin Geliştirilmesi

Yayınlar