Şehirlerin daha iyi binalar, daha temiz hava ve daha verimli bir yapılı çevre sunmasına yardımcı oluyoruz.

2030 yılında, dünya nüfusunun yüzde 70’i kentlerde yaşayacak. Dolayısıyla, kent yöneticilerinin bugün yaptığı seçimler önümüzdeki yıllarda yaşadığımız çevreye yön verecek. Eğer bina verimliliği hakkında harekete geçilmez ise kentler yüksek işletme maliyetleri, artan kaynak talebi ve sera gazı emisyonu ile riskli alanlar haline gelecek. Enerji verimliliği arttırılmış binalar, toplumun yaşadığı ve çalıştığı alana, sağlığına ve üretkenliğine katkıda bulunur. WRI Ross Center for Sustainable Cities’in bina verimliliği girişimleri verimlilik ve sürdürülebilir binalar adına yenilikçi çözümlerin adaptasyonunu hızlandırmaktadır. Bina verimliliği projelerimiz ile şehirlerde karar vericilerin, binaları iyileştirme noktasında ihtiyaç duydukları bilgi ve paydaşlarla bir araya getiriyoruz. Bunu yapmak için, 4 alanda çalışmalar yürütüyoruz:

 

  1. Binaların daha az enerji harcayabileceğini, kendi temiz enerjilerini üretebileceklerini ve elektrik şebekesi sistemlerini ‘’dengelemeye’’ yardım edebileceğini göstererek aktif bir enerji sisteminin bir bölümünü oluşturuyoruz;
  2. Bina performans analizi, enformasyonu ve sertifikasyonunu destekliyoruz;
  3. Verimliliği arttırmak için iş modelleri ile finansal stratejiler geliştiriyoruz;
  4. BM (Birleşmiş Milletler) Herkes için Sürdürülebilir Enerji Programı’nın bir kolu olan Building Efficiency Accelerator (BEA)’nın ana ortağıyız.

Günümüzde binalar, küresel enerjinin neredeyse yüzde 40’ını tüketmekte ve sera gazı emisyonlarının üçte birine sebep olmaktadır. Bununla birlikte, verimliliği arttırmak ve sorunlarla yüzleşmek için fırsatlardan yeterince faydalanılamıyor.

Bina Verimliliği Girişimi; ortaklar, politika yapıcılar ve uygulayıcılar ile birlikte çalışarak, şehirlerde bina verimliliğinin yaygınlaşmasını ivmelendirir.

Kaynaklarımız şehirlere politikalarında, teknolojilerinde, yenilikçi yatırım stratejilerinde başarılı olmalarına destek olur. Beraberce daha iyi binalar, daha temiz bir hava ve daha verimli yapılandırılmış bir çevre oluşturuyoruz.

http://www.se4all.org

http://www.unep.org/sbci/AboutSBCI/Background.asp

Uzmanlar

İletişimde Kal

Bizden Haberdar Olmak İçin

Bizden haberlere ve duyurulara ulaşmak için kayıt olun.