Sıfır Karbon Bina Hızlandırıcı (ZCBA), 2050 yılına kadar net sıfır karbon emisyonu hedefleyen birçok ülke ve şehre, bina sektörünün iklim değişikliğiyle mücadele çabalarını desteklemek için küresel bilgi, deneyim paylaşımı ve teknik destek sağlayan bir girişimdir.

ZCBA, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ve Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından desteklenmektedir. Proje yürütücülüğünü ise Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) üstlenmektedir. ZCBA, Kolombiya ve Türkiye'de etkin bir şekilde yürütülmekte olup, Kolombiya Yeşil Bina Konseyi ile WRI Türkiye gibi yerel liderler, ulusal ve yerel paydaşlarla yakın iş birliği içinde çalışarak bina sektörünün karbonsuzlaşmasına yönelik dönüştürücü adımlar geliştirmiştir. Projenin başarısı farklı coğrafyalara genişlemesini sağlamış, Kosta Rika, Kenya ve Hindistan da ZCBA projesinin uygulandığı ülkeler arasında girmiştir.

Türkiye'de, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ana faydalanıcı olarak projeye dahil olmuştur. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Konya Büyükşehir Belediyesi ise, pilot şehirler olarak seçilen Gaziantep ve Konya şehirleri için geliştirilen Bina Sektörü Karbonsuzlaşma Eylem Planlarının oluşturulmasında anahtar paydaşlar olmuştur.

Türkiye’de yürütülen çalışmalar sonucu, aşağıdaki raporlar geliştirilmiş ve yayımlanmıştır:

 

 

 

 

ZCBA, bina sektörünün dünya çapında farklı coğrafyalarda %40’a kadar varan karbon emisyonu oranlarıyla iklim değişikliğine neden olan en büyük sektörlerden biri olduğunun farkındalığıyla hayata geçirilmiştir. Proje, bina sektörünün karbonsuzlaştırılmasına yönelik önemli bir adımdır ve bu alandaki çabaları desteklemeye devam edecektir.


The Zero Carbon Building Accelerator (ZCBA) is an initiative that provides global knowledge, expertise, and technical support to countries and cities for their building sector decarbonization efforts, in order to reach net-zero carbon emissions by 2050.

ZCBA is supported by the United Nations Environment Programme (UNEP) and the Global Environment Facility (GEF). The World Resources Institute (WRI) undertakes the technical leadership of the project. ZCBA has been effectively implemented in Colombia and Turkey, where local leaders such as the Colombia Green Building Council and WRI Türkiye work closely with national and local stakeholders to develop transformative steps towards the decarbonization of the building sector. The success of the project has facilitated its expansion to different geographies, with Costa Rica, Kenya, and India joining the countries where the ZCBA project is being implemented.

In Türkiye, the Ministry of Environment, Urbanization, and Climate Change is involved as the main beneficiary of the project. Gaziantep Metropolitan Municipality and Konya Metropolitan Municipality have played key roles, contributing to the development of Building Sector Decarbonization Action Plans for the pilot cities Gaziantep and Konya, respectively.

As a result of the studies conducted in Türkiye, the following reports were developed and published:

 

 

 

 

The Zero Carbon Building Accelerator has been implemented with the awareness that the building sector is one of the largest contributors to climate change with carbon emission rates of up to 40% globally. The project represents a significant step towards decarbonizing the building sector and will continue to support efforts in this field.