Dünya nüfusu hızla artmaktadır. Bugün dünya nüfusunun yaklaşık %50’sini oluşturan 4 milyara yakın insan kentlerde yaşamaktadır. Bu sayının 2050 yılında 6 milyarı aşacağı ve kentsel nüfus oranının %70’e ulaşacağı tahmin edilmektedir. Ayrıca kentlerin küresel karbon (CO2) emisyonlarının %70’inden sorumlu olduğu göz önüne alındığında, bu durum yalnızca çevreye zarar vermekle kalmayacak, şehirlerin sosyal ve ekonomik koşullarını da olumsuz etkileyecektir.

Türkiye’de bu alanda değişimi teşvik edebilecek pek çok uzman bulunmaktadır. Ancak sivil toplum, kamu, özel sektörden aktörlerin birbirleriyle koordinasyonu yetersiz durumdadır ve birbirlerinin teknik uzmanlığından, iyi uygulamalarından ve kaynaklarından yararlanamamaktadır. STK’ların, yerel yönetimlerin, kamu kurumları ve özel sektörden çeşitli paydaşların aynı konulara birbirinden bağımsız müdahale etmesi zaman, motivasyon ve kaynak israfına yol açmaktadır. Bu koşullar altında bir politika değişikliğini veya gerçek bir etkiyi teşvik etmek zorlaşmaktadır.

Bu sorunun üstesinden gelmek ve Türkiye’de daha demokratik sivil topluma olanak sağlamak amacıyla paydaşların tek bir çatı altında bir araya getirilerek onların güçlü ve sürdürülebilir etkiye sahip kolektif eylemler geliştirebilme kapasitelerinin güçlendirilmesi gerekmiştir.

Bugün, KAVŞAK Ağı, Türkiye’de sürdürülebilir kent içi ulaşımı geliştirmek amacıyla birlikte hareket etme potansiyeline sahip çeşitli sektörlerden 300’ü aşkın üyenin bir araya geldiği bir sivil toplum ağıdır.