Binalarda Enerji Verimliliği

Binalar, küresel enerji tüketiminin yüzde 32'sinden sorumludur. Binaları daha enerji verimli kılarak 2030 yılına kadar gelişmekte olan ülkelerdeki enerji talebi yarısından daha aza indirilebilir.

Eskişehir, Birleşmiş Milletler’in ‘Sustainable Energy for All’ Projesi kapsamında kurulan ‘Building Efficiency Accelerator’ (BEA) Platformu’na Türkiye’den katılan tek şehir oldu. Dünya çapında 30’un üzerine kentin, özel sektör kuruluşları ile uluslararası kuruluşların yer aldığı platformda geliştirilen proje ve politikalar ile birlikte kentlerde enerji verimli binalar elde edilmek amaçlanmaktadır. 
 
BEA’nın yerel ortağı olarak WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler, bir yıl boyunca Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne düzenlediği çalıştaylarla paydaşları bir araya getirerek ve politika ve/veya proje geliştirmesine katkı sunarak teknik destek verecek. 
 
BuildingLab Eskişehir projesi ile;
  • Yerel koşullara uygun politika ve eylemler değerlendirilip belirlenecek,
  • Kentin uzmanlığına, kaynaklarına ve araçlarına uygun eylemler hayata geçecek,
  • Yapılan çalışmaların izlenmesini kolaylaştıran bir yöntem belirlenecek,
  • Bina verimliliğine yönelik bir politika geliştirilecek,
  • Bina verimliliğine ilişkin bir demo projesi gerçekleştirilecek,
  • Performansı ölçmek üzere temel değerlendirme ölçütü hazırlanacak.