Mevcut Durum Değerlendirmesi

EMBARQ Türkiye’nin 2010 yılındaki İstanbul Tarihi Yarımada Yaylaştırma Projesi Mevcut Durum Değerlendirmesi, Danimarkalı Gehl Mimarlık ve İstanbul Fatih Belediyesi tarafından toplamda 295 sokağın yayalaştığı projenin öğrenciler, kentliler ve Tarihi Yarımada esnafı üzerindeki etkisini ve bu aktörlerin memnuniyet durumunu ölçmeyi amaçlar. Bu raporda, Tarihi Yarımada’nın sakinleri, öğrencileri, bölge çalışanları ve işletme sahipleri ile anket yapıldı ve yayalaştırma projesinin, bölgenin birincil kullanıcıları üzerindeki etkileri incelendi. Bölge halkıyla yapılan anket sonuçlarına göre Istanbul Tarihi Yarımada Yayalaştırma Projesi memnuniyet oranı %80. Rapora göre yayalaştırma projesi akabinde bölgenin erişilebilirliğinde, trafik güvenliğinde ve ticaret faaliyetlerinde iyileşmeler görüldü.