İklim hedeflerine ulaşmada en belirleyici faktörlerden biri olan kentsel hareketlilik, aynı zamanda kent sakinlerinin yaşam kalitesini artırmada önemli bir rol oynar. Sürdürülebilir ulaşım, yoksulluğun ortadan kaldırılması, eşitsizliğin azaltılması, kadınların desteklenmesi ve iklim değişikliği ile mücadele gibi önemli hedeflere hız kazandırabilen çok yönlü bir katalizatördür.

Bu bağlamda, erişilebilirlik, ödenebilirlik, sosyal eşitlik, güvenlik, konfor ve kolaylık gibi çeşitli sosyal ve ekonomik faktörlerin güçlendirilmesini gerektirir.

Kent içi ulaşım planlaması ve tasarımında sürdürülebilir ve kapsayıcı bir yaklaşım benimsemek, herkesin yaşayabileceği, çalışabileceği ve gelişebileceği yerler yaratmak şehirlerimizin geleceği için vazgeçilmezdir. Bu yaklaşımın göz önünde bulundurulmasıyla birlikte, şehirler herkes için daha güvenli, daha sağlıklı, daha adil ve daha zenginleştirici alanlara dönüşecektir.

Bu beyaz kitap, Türkiye şehirlerinde sürdürülebilir ve kapsayıcı kentsel hareketlilik sistemlerinin oluşturulmasının gerekliliğine odaklanmaktadır. Gündeme getirdiği soru şudur: Türkiye şehirleri, erişilebilirlik, ödenebilirlik, sosyal eşitlik ve güvenlik gibi faktörleri dikkate alarak sürdürülebilir ve kapsayıcı kent içi ulaşım sistemleri nasıl geliştirebilir?