Şehirlerin iklim risklerini ve kırılganlıklarını ele almalarına yardımcı olarak iklim değişikliğine karşı kentsel direnç oluşturmalarına yardımcı oluyoruz.

Uzmanlar

Kıdemli Program Yöneticisi, Kentsel Verimlilik & İklim Programı
İklim Çalışmaları Yöneticisi, Kentsel Verimlilik & İklim Programı

Projeler

Marmara Bölgesi'nde Yer Alan Yerel Yönetimlerinin ve Sivil Toplumun İklim Değişikliği ile Mücadele Kapasitelerinin Geliştirilmesi

Yayınlar

Medya

Haberler