WRI Ross Center for Sustainable Cities, kentlerin fiziksel altyapılarını, kurumlarını ve düşünce yapılarını dönüştürmelerine yardımcı olmayı amaçlar.

Kentler karmaşık, canlı sistemlerdir; tek sektörlü çözümler genellikle kentsel sorunların tamamını kapsayamaz. WRI Ross Center, şehirlerin temelini oluşturan üç alanda entegre bir yaklaşım benimser: arazi kullanımı ve ekonomik kalkınma, hareketlilik ve enerji ile kaynak verimliliği. Birden fazla sektörü içeren çözümlerin, sistemsel ve kalıcı değişiklikleri tetikleme potansiyeline sahip olduğunu gözlemlemekteyiz.

WRI Ross Center for Sustainable Cities’in bir parçası olan WRI Türkiye ise 2005 yılından beri kentsel hareketlilik, kentsel gelişim ve kentsel verimlilik ve iklim konularında çalışmalarını sürdürmektedir.