WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler, Fietsersbond (Hollanda Bisiklet Derneği) ortaklığında ‘Herkes için Bisiklet’ projesini gerçekleştirmektedir. Nisan 2021’de başlayan ve 1 yıl sürecek proje ile WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler, Türkiye’den Adana, Antalya, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Kocaeli ve Konya olmak üzere sekiz büyükşehirde bir yandan bisikletli gruplar ve yerel yönetim ile iş birliği yaparak yerel politika geliştirme süreçlerinde katılımcılığı teşvik ederken bir yandan da bisikletli ulaşımı ön plana çıkaracaktır. Sekiz şehir için hazırlanan planlardan yola çıkarak, projenin sonunda bisikletli ulaşım konusunda ulusal bir strateji dokümanı hazırlanacaktır.  

Projenin Amaçları

 • Yerel ve ulusal politika ve karar alma süreçlerine daha aktif demokratik katılımı sağlamak için sivil toplumu güçlendirmek.
 • STK’lar ile yerel ve merkezi yönetim arasında iyi yönetişimi teşvik etmek.
 • Politika oluşturma, lobicilik ve ağ oluşturma konularında bisikletle ilgili STK’ların kapasite gelişimini desteklemek.
 • Hollanda’da bisiklet politikalarını güçlendirmeyi amaçlayan “Tour de Force” örneği üzerinden Türkiye’de bisikletli ulaşım konusunda sektörler arası iş birliğini teşvik
  etmek.

 

Projenin Ana Faaliyetleri

Yönetişim

 • Herkes için Bisiklet!’ projesinde WRI Türkiye 8 şehir ile iş birliği yaparak iyi yönetişimi güçlendirecek, bisikletle ilgili STK’ların yerel ve ulusal düzeylerde karar alma süreçlerine
  aktif katılımını pekiştirerecek ve STK’lar ile yerel yönetimler arasında diyaloğu ve ortak strateji geliştirmeyi teşvik edecektir.

Kapasite Geliştirme

 • Seçilen 8 şehirden yerel yönetim temsilcileri ile bisikletle ilgili STK’ların, merkezi yönetim temsilcilerinin ve proje ortağı Fietsersbond’ın katılımıyla düzenlenen başlangıç toplantısında iyi uygulama örnekleri paylaşılacaktır.
 • 8 şehirden toplam 16 STK temsilcisine yönelik politika geliştirme, katılım, temsilcilik ve lobicilik faaliyetlerine odaklanan kapasite geliştirme eğitimi verilecektir.
   

Politika Geliştirme

 • Eğitimin ardından, 4 aylık bir mentörlük süreci ile STK’lar kendi şehirleri için yerel strateji/eylem planı geliştirecektir.
 • İlgili paydaşların katılımıyla her şehrin kendi taslak yerel strateji/eylem planını sunacağı ve birbirlerinden öğrenebilecekleri bir çalıştay düzenlenecektir. Çalıştayda katılımcılar ayrıca ulusal ölçekli strateji/eylem planı için de çalışacaklardır.
 • Her şehirdeki STK grubu, belediyelerde karar vericilerle düzenlenecek toplantılarda mentorluk süreci sonunda tamamladıkları yerel strateji/eylem planlarını sunacaktır. Düzenlenecek kapanış toplantısıyla ulusal strateji/eylem planı ve proje sürecinde edinilen deneyim ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılacaktır.
 
"Herkes için Bisiklet" Projesi T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından Avrupa Birliği mali desteğiyle uygulanan Sivil Toplum Destek Programının üçüncü dönemi kapsamında
hibe desteği almıştır. Programın Sözleşme Makamı Merkezi Finans ve İhale Birimidir. Sivil Toplum Destek Programı STK’ların kapasitelerinin güçlendirilmesine yönelik yürütülen bir hibe programıdır ve Sivil Toplum Destek Programının üçüncü döneminde verilen desteklerle STK’ların kurumsal kapasitesinin artırılması ve STK’lar arası ortaklıkların teşvik edilmesi; aktif vatandaşlık ve STK’ların karar alma süreçlerine katılımının desteklenmesi ve son olarak aktif vatandaşlık için yasal çerçevenin geliştirilmesi hedeflenmektedir.