WRI Türkiye, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) İstanbul Bisiklet Ana Planında da yer alan 1050 km bisiklet yolu hedefi doğrultusunda, İstanbul’da bisikletin ulaşımdaki payını arttırmak amacıyla 2021-2022 yıllarında İBB’ye destek verecektir. İBB’nin hazırladığı İstanbul Bisiklet Ana Planı çerçevesinde oluşturulacak bisikletli ulaşım eylem planlarının hayata geçmesini de destekleyecek 2 yıllık proje boyunca WRI Türkiye, temel olarak altyapı ve iletişim olmak üzere iki alanda uygulamaya dönük uzmanlık desteği sağlayacaktır.  
 
Projenin ana faaliyetleri şunlardır:
  • Mevcut durum analizi: Veri setlerini inceleyip paydaş görüşmeleri yaparak detaylı bir mevcut durum incelemesi 
  • Teknik eğitim: Bisiklet şefliği ve ilgili İBB dairelerine yönelik katılımcı yaklaşımı benimseyerek eylem planlarının geliştirilmesine dair teknik eğitim verilmesi ve eğitimin mentorluk süreci ile desteklenmesi 
  • İletişim eğitimi: Bisiklet şefliği ve iletişim dairelerine yönelik uygulamalı eğitim verilmesi; bisiklet kampanyasının hazırlanması ve eğitimin mentorluk süreci ile desteklenmesi 
  • İstanbul için bisikletli enkesit tipolojileri: İstanbul’da İBB ve ilgili iştirakler ile belirlenecek bir mahalle için başta enkesit tasarımları olmak üzere bunu destekleyecek yol güvenliği ve erişilebilirlik ile ilgili tasarım kararları aracılığıyla bütüncül enkesit tipolojilerinin oluşturulması
Bu faaliyetlerle İBB Ulaşım Dairesi, Ulaşım Planlama Müdürlüğü, Bisiklet Şefliği personelinin kapasitesini arttırmayı hedefleyen proje ile bir yandan İstanbullular için güvenli, erişilebilir ve entegre tasarımların sağlanması diğer yandan da bisikletli ulaşıma ilişkin kapsayıcı iletişim çalışmalarının hayata geçmesi amaçlanmaktadır. 

Haberler