WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler, Dutch Cycling Embassy ortaklığında ‘Haydi Türkiye Bisiklete!’ projesini gerçekleştirmektedir. Nisan 2019’da başlayan ve 15 ay sürecek proje ile WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler, Türkiye’den İzmir Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Lüleburgaz Belediyesi olmak üzere üç belediye ile çalışarak kapsamlı iletişim kampanyaları ile ilgili kentlerde bisikletli ulaşımı teşvik edecek.  
 
Projenin Amaçları
‘Haydi Türkiye Bisiklete!’ projesi ile aktif ve doğru iletişim kampanyası ile kentsel alanlarda bisiklet kullanımının arttırılması,
Yerel yönetim, merkezi yönetim ve STK temsilcilerinin katılımının beklendiği proje ile bir yandan ilgili paydaşların kapasiteleri geliştirilirken bir yandan da sektörler arası işbirliği kültürünün pekiştirilmesi,
Teorik eğitimlerin uygulamaya dönüştüğü projede kamu&STK işbirliğiyle hazırlanan iletişim kampanyaları neticesinde iyi örneklerin oluşturulması.
 
Projenin Ana Faaliyetleri
‘Haydi Türkiye Bisiklete!’ projesinde WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Lüleburgaz Belediyesiüç belediye ile bisikletli ulaşımın aktif iletişim kampanyasının geliştirilmesi için işbirliği yapacaktır. 
Dutch Cycling Embassy ile Hollanda’da örnek çalışmaların incelendiği bir saha çalışması yapılacaktır. Bu çalışmaya, seçilen belediyeden ve o bölgedeki bisikletle ilgili çalışan STK’lardan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan, İlbank’tan ve Türkiye Belediyeler Birliği’nden temsilcilerin katılımı beklenmektedir.
Saha çalışmasında yapılan ihtiyaç analizi doğrultusunda seçilen üç belediye için iki günlük bir eğitim içeriği hazırlanacaktır. Başta belediye ve STK temsilcilerini hedefleyen bu eğitimlerde iyi örneklerle etkili stratejik iletişim planının nasıl yapılacağı anlatılacaktır.
Eğitimlerin ardından 2 aylık bir mentorlük süreciyle, belediyeler bisiketli ulaşımı yaygınlaştırmak için kendi kampanyalarını geliştirip uygulayacaktır.
Projenin sonunda elde edilen yurt dışı ve yurt içi kampanya örnekleri bir rapor ile paylaşılacaktır.
 
 ‘Haydi Türkiye Bisiklete!’ Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Toplum Destek Programı II çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Program, Türkiye ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerden sivil toplum kuruluşlarının, ortak bir konu etrafında bir araya gelerek, toplumların birbirini tanımaları, karşılıklı bilgi alışverişi ve kalıcı diyalog kurmalarını sağlayan bir platform olarak geliştirildi. Programın teknik uygulamasından Avrupa Birliği Başkanlığı sorumlu; Merkezi Finans ve İhale Birimi ise Programın sözleşme makamıdır.