Bisikletli Yaşam Çalıştayı

Bisiklet kullanımında ve altyapı sahipliğinde Türkiye’nin öncü şehirlerinden olan  ve bu bayrağı uluslararası alanda da taşımayı hedefleyen Konya, EMBARQ Türkiye tarafından gerçekleştirilen Bikelab Konya Bisikletli Yaşam Çalıştayı’na ev sahipliğ yaptı. 18 Haziran 2013’te  gerçekleştirilen çalıştayda, bisikletin Konya’da şehiriçi ulaşım ağına entegrasyonu  ve güvenli bisiklet yollarının tasarımı üzerinde duruldu. Merkezi ve yerel yönetimleri, ulaşım sektöründe söz sahibi kurumları, kalkınma ajansları ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren EMBARQ Türkiye; 200 km’ye yakın mevcut bisiklet yollarının bisikletli ulaşım açısından  daha güvenli hale gelmesi için neler yapılabilir, bisikletin toplu taşıma ile bütünleşmesi ne şekilde sağlanabilir, Konya’da bisiklet kültürü nasıl geliştirilebilir gibi sorulara katılımcılarla birlikte cevap aradi. Laboratuvar  çalışmaları içeren bu çalıştayın ana hedeflerinden biri Konya için 200 km mevcut bisiklet ağını 2013 hedefi olarak 250km’ye, 2023 hedefi olarak da 1000 km’ye çıkarmak.