Funded by EU

 

Proje sahibi: WRI Türkiye

Proje ortağı: Sıfır Enerji ve Pasif Ev Derneği

Destek veren kuruluş: Danish Green Growth Network (DGGN) 

Donör: Avrupa Birliği

 

WRI Türkiye, Avrupa Birliği tarafından desteklenen “Sürdürülebilir Binalar Ağı Projesi” ile Türkiye'nin yeşil geleceğine katkıda bulunmak için harekete geçiyor.  Avrupa Yeşil Mutabakatı için Sivil Toplum Eylemi Hibe Programı kapsamında finanse edilen proje, Sıfır Enerji ve Pasif Ev Derneği (SEPEV) ortaklığında ve Danish Green Growth Network (DGGN) desteğiyle hayata geçirilecek.

Şubat 2024’de başlayan bu kapsamlı projenin ana hedefi, bina sektöründe faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları’nın Avrupa Yeşil Mutabakatı’na dair kapasitelerini güçlendirmek ve farkındalıklarını artırmak, böylece daha entegre bir yaklaşım benimsemelerini desteklemek ve Yeşil Mutabakat’a uyumlarını sağlamaktır. Proje, Türkiye’nin 2053 net sıfır emisyon hedeflerini başarmasına katkıda bulunacak, bu anlamda özellikle bina sektörünün sürdürülebilirliğine hizmet edecektir.

Projenin Hedefleri:

 • Bina sektörünün iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine hazır hale gelebilmesi için gereken azaltım ve uyum yöntemleri ve stratejilerine dair Sivil Toplum Kuruluşları’nın teknik kapasitelerini güçlendirmek;
 • Türkiye’deki bina sektörü ekosisteminde yer alan sivil toplum, kamu ve özel sektör kuruluşlarının AB Yeşil Mutabakatı’na yönelik daha entegre bir yaklaşım ve güçlü bir uyum ortaya koyabilmesi için bilgi, deneyim paylaşımı ve diyaloğunu artırmak;
 • Sektör paydaşlarının Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın etkisi ve önemi konusunda farkındalığını güçlendirmek;
 • Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın yeni binaların inşasının yanı sıra, restore edilecek binalar kapsamında da nasıl uygulanacağının daha iyi anlaşılmasını sağlayarak sektör paydaşlarının bu alandaki uygulamalarını artırmak.

 

Projenin Ana Faaliyetleri:

 • Proje kapsamında öncelikle bina sektörü paydaşlarını daha iyi tanımak ve ihtiyaçlarını tespit etmek için kapsamlı bir paydaş analizi çalışması yapılacak;
 • Paydaşlar arası diyaloğu güçlendirmek, bilgi ve deneyim paylaşımını kolaylaştırmak için bir ağ ve platform kurulacak;
 • Avrupa Yeşil Mutabakatı’na ilişkin bilgi ve kapasite artırımını sağlamak için 10 e-öğrenme modülü geliştirilecek; çeşitli uzmanların konuk olacağı çevrim içi seminerler düzenlenecek; Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde yerel bilgilendirme günleri gerçekleştirilecek;
 • Bu alandaki iyi uygulamaları tanımak için inşaatta enerji verimliliği konusunda küresel ölçekte en prestijli toplantılarından biri olan Uluslararası Pasif Ev Konferansı’na katılım sağlanacak; Pasif Ev binaları ziyaret edilecek; Danimarka’ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirilecek;
 • Sertifikalı Pasif Ev Eğitimleri düzenlenerek sektörden 50 profesyonel sertifikalandırılacak;
 • Gençlerin ve genç profesyonellerin Avrupa Yeşil Mutabakatı’na yönelik farkındalığını güçlendirmek üzere “Sürdürülebilir (İklim Dirençli) Binalar Hackathonu” düzenlenecek;
 • Sürdürülebilir binalara yönelik "İyi Uygulamalar Kütüphanesi” ve “Binalarda İklim Dirençliliği Rehberi” hazırlanacak;
 • Bina sektörünün Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyumunu artırmaya ve iklim dirençli hale gelmesini sağlamaya yönelik öneriler içeren bir “Politika Notu” hazırlanarak karar alıcılarla paylaşılacak.

 

Proje Ortakları

Sepev logo1DGGN logo

 

Bu sayfanın içeriği yalnızca WRI Türkiye’nin sorumluluğundadır. Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.

Haberler