"İzmir Tarih Sürdürülebilir Ulaşım Projesi", İzmir-Tarih Projesi'ni destekleyeccek ve bütünleyecek şekilde, İzmir Konak Kemeraltı ve Çevresi Yenileme Alanı kapsamında

  • ulaşım seçeneklerinin sunulması,
  • bölgenin çevre kentsel ulaşım ağlarına entegrasyonunun sağlanarak erişilebilirliğinin artırılması,
  • bölgenin yaya ve bisiklet öncelikli sürdürülebilir ulaşım odaklı bir yaklaşımla yeniden ele alınmasıdır.

FIA Foundation ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle hazırlanan rapor, öncelikle tarihi Kemeraltı bölgesinin mevcut durumunu ortaya koymayı ve bölgeyi ulaşım açısından daha erişilebilir kılacak çözüm önerileri geliştirmeyi amaçlamaktadır.