• WRI Ross Center for Sustainable Cities, kentlerin fiziksel altyapılarını, kurumlarını ve düşünce yapılarını dönüştürmelerine yardımcı olmayı amaçlar.

    Kentler karmaşık, canlı sistemlerdir; tek sektörlü çözümler genellikle kentsel sorunların tamamını kapsayamaz. WRI Ross Center, şehirlerin temelini oluşturan üç alanda entegre bir yaklaşım...

  • İklim hedeflerine ulaşmada en belirleyici faktörlerden biri olan kentsel hareketlilik, aynı zamanda kent sakinlerinin yaşam kalitesini artırmada önemli bir rol oynar. Sürdürülebilir ulaşım, yoksulluğun ortadan kaldırılması, eşitsizliğin azaltılması, kadınların desteklenmesi ve iklim değişikliği ile mücadele gibi önemli hedeflere hız kazandırabilen...

  • Dünya nüfusu hızla artmaktadır. Bugün dünya nüfusunun yaklaşık %50’sini oluşturan 4 milyara yakın insan kentlerde yaşamaktadır. Bu sayının 2050 yılında 6 milyarı aşacağı ve kentsel nüfus oranının %70’e ulaşacağı tahmin edilmektedir. Ayrıca kentlerin küresel karbon (CO2) emisyonlarının %70’inden sorumlu olduğu...

  • Türkiye Bina Sektörü Karbonsuzlaşma Yol Haritası, 2021 - 2023 yılları arasında Kolombiya ve Türkiye’de hayata geçir­ilen Sıfır Karbon Bina Hızlandırıcı (Zero Carbon Building Accelerator - ZCBA) projesi çerçevesinde şeffaf, katılımcı ve titizlikle yürütülen bir çalışma sürecinin sonucunda oluşturulmuştur. Yol haritası...

    Aralık 2023