• T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından Avrupa Birliği mali desteğiyle uygulanan Sivil Toplum Destek Programının üçüncü dönemi kapsamında hibe desteği alan “Herkes İçin Bisiklet” (Cycling for All) Projesi’nin yerel ve merkezi paydaşlarıyla birlikte Türkiye Kent İçi Bisikletli Ulaşım Strateji...

    Mart 2022
  • Avrupa Birliği’nin Sivil Toplum Destek Programı II çerçevesinde fon alan, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Lüleburgaz Belediyesi’nin katıldığı ‘Haydi Türkiye Bisiklete!’ projesi Nisan 2019'da başlamıştı. Proje kapsamında Hollanda'da saha çalışması, pilot kentlerde stratejik iletişim eğitimi, pilot kentlerde kampanya...

    Haziran 2020
  • “The Izmir Metabolic Cycling Scan” (İzmir Metabolik Bisiklet İncelemesi), WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler ve Hollandalı Mimarlık/tasarım firması Fabrications ortaklığında hazırlanan; bisikletin turizm, kargo, atık, rekreasyon  gibi alanlarda, çok yönlü bir ulaştırma aracı olarak kullanılıp kullanılamayacağını değerlendiren üst ölçekli bir çalışmadır. Dutch Creative...

    Mart 2019