• “The Izmir Metabolic Cycling Scan” (İzmir Metabolik Bisiklet İncelemesi), WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler ve Hollandalı Mimarlık/tasarım firması Fabrications ortaklığında hazırlanan; bisikletin turizm, kargo, atık, rekreasyon  gibi alanlarda, çok yönlü bir ulaştırma aracı olarak kullanılıp kullanılamayacağını değerlendiren üst ölçekli bir çalışmadır. Dutch Creative...

    Mart 2019
  • Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 2015 yılında yayımlanan “Yol Güvenliği Küresel Durum Raporu”na göre 2013 yılında yaklaşık 1,25 milyon kişi hayatını trafik çarpışmaları nedeniyle kaybetmiştir. Dünya genelinde, ölüm nedenleri arasında dokuzuncu sırada yer alan trafik çarpışmalarının gerekli önlemler alınmazsa 2030...
    Ekim 2018
  • Trafik çarpışması ölümleri, dünya genelinde ölüm sebepleri arasında 10. sırada gelmektedir ve trafik çarpışmaları her yıl 1.25 milyon kişinin ölümüne sebep olmaktadır. Bu ölümlerin %90’ı düşük veya orta gelirli ülkelerde gerçekleşmektedir. Bu konuda gelişme kat edilmesi beklenirken, tam aksine, durum...

    Ağustos 2018