• Sıfır Karbon Bina Hızlandırıcı (ZCBA) projesi kapsamında, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürütülen titiz bir çalışma sonucunda Gaziantep Bina Sektörü Karbonsuzlaşma Eylem Planı hayata geçirilmiştir.

  Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne ait 2018 yılında gerçekleştirilen sera gazı envanter çalışmasına göre şehirde binalardan kaynaklı...

  Aralık 2023
 • Sıfır Karbon Bina Hızlandırıcı (ZCBA) projesi kapsamında, Konya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürütülen detaylı bir çalışma sonucunda Konya Bina Sektörü Karbonsuzlaşma Eylem Planı hayata geçirilmiştir.

  Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait 2021 yılında gerçekleştirilen sera gazı envanter çalışmasına göre şehirde bina sektörüyle...

  Aralık 2023
 • WRI Türkiye, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ortaklığında, Bloomberg Philanthropies’in desteklediği, Dünya Sağlık Örgütü’nün ortağı olduğu ve Vital Strategies’in yürüttüğü “Sağlıklı Şehirler Ortaklığı”nın (Partnership for Healthy Cities – PHC) Fonu ile “İstanbul Yaya Durağı - Parklet” projesini gerçekleştirmiştir.

   ...

  Ekim 2023
 • Kentlerde yaşanan nüfus artışı, gelişen teknoloji ve değişen ulaşım taleplerinin bir sonucu olarak ulaşım sektörü hem ülkemizde hem de dünyada bir dönüşüm sürecinden geçmeye başladı. Kentlerde yaşam kalitesini arttırmak için sürdürülebilir, entegre, esnek, akıllı ve yeni bir planlama yaklaşımına ihtiyaç...

  Kasım 2022