• Dünya’da 23 şehrin üye olduğu Binalarda Enerji Verimliliği Platformu’na 6 pilot ilden biri olarak Türkiye’den seçilen Eskişehir, platform kapsamındaki çalışmalarını sürdürülebilir şehirler, hareketlilik, kentsel gelişme ve iklim değişikliği alanda çözümler geliştiren WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler ile yürütüyor. Bu kapsamda sektördeki...

  Kasım 2016
 • Bu çalışma ile Tekirdağ, Edirne ve Lüleburgaz kent merkezlerinde bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması, bisikletli ulaşım konusunda hem bu kentlerde yaşayan insanların hem de kentin gelişimine yönelik çalışan karar vericilerin farkındalıklarının arttırılması amaçlanmaktadır. Bunun yanında proje, sürdürülebilir ulaşım kapsamında bisikletin kent içi...
  Şubat 2016
 • WRI Ross Center for Sustainable Cities tarafından 2015 yılında hazırlanan ‘Cities Safer by Design’ kılavuzu, güvenli ve erişilebilir kentsel kullanım alanları yaratmak amacıyla elindeki bilgi ve tecrübeyi tek kaynakta topladı. Şehir plancıları, politika geliştiren ve uygulayan yöneticileri hedef alan kılavuz...

  Mayıs 2016
 • "Kentlerde caddelerin güvenliği nasıl sağlanır?" hızlı küresel kentleşme ile ilişkilendirilen önemli sorunlardan biridir. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre her yıl dünya çapında 1,2 milyonun üzerinde insan yollarda hayatını kaybediyor. Herhangi bir önlem alınmadığı takdirde de trafik çarpışmaları 2030 yılına kadar beşinci...

  Şubat 2016