• Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 2015 yılında yayımlanan “Yol Güvenliği Küresel Durum Raporu”na göre 2013 yılında yaklaşık 1,25 milyon kişi hayatını trafik çarpışmaları nedeniyle kaybetmiştir. Dünya genelinde, ölüm nedenleri arasında dokuzuncu sırada yer alan trafik çarpışmalarının gerekli önlemler alınmazsa 2030...
    Ekim 2018
  • Trafik çarpışması ölümleri, dünya genelinde ölüm sebepleri arasında 10. sırada gelmektedir ve trafik çarpışmaları her yıl 1.25 milyon kişinin ölümüne sebep olmaktadır. Bu ölümlerin %90’ı düşük veya orta gelirli ülkelerde gerçekleşmektedir. Bu konuda gelişme kat edilmesi beklenirken, tam aksine, durum...

    Ağustos 2018
  • Gelişen teknoloji ile son yıllarda hem bireylerin kent içi ulaşım tercihlerinde hem de yerel yönetimlerin karar alma süreçlerinde belirleyici rol oynayan veri sağlayıcı cihazlarda ciddi bir değişiklik gözlemleniyor. Teknolojinin ulaşımda sağladığı bu kolaylıklar ise trafik yoğunluğunu, trafikte can kaybı riskini...
    Ocak 2018