Sıfır Karbon Bina Hızlandırıcı (ZCBA - Zero Carbon Building Accelarator)

       

Birleşmiş Milletler Sustainable Energy for All (SEforALL) bünyesinde kurulan Building Energy Efficiency Accelerator (BEA) platformu, 2015 yılından beri ulusal hükümetlere ve yerel yönetimlere binalarda enerji verimliliğini artırmaya yönelik politika ve programlar geliştirmesi hususunda teknik yardım sağlayan küresel bir ağdır. Kamu sektörü, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, akademi ve uluslararası kuruluşları bir araya getiren BEA platformu, binalarda enerji verimliliği çalışmalarını ivmelendirerek herkes için daha sağlıklı ve yaşanabilir şehirler gerçekleştirmeyi hedefler.

BEA platformu Küresel Çevre Fonu (GEF) ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) tarafından desteklenmektedir. Platformun yürütücülüğünü uluslararası bir araştırma enstitüsü olan WRI Ross Center for Cities üstlenmektedir.

BEA platformunun beş yıllık başarının üzerine inşa edilen Sıfır Karbon Bina Hızlandırıcı (ZCBA) projesi, yapılan çalışmalarndan alınan dersleri, uzmanlığı ve kaynakları, inşaat sektörünün karbondan arındırılması yoluyla acil küresel iklim hedeflerinin ülke uygulamasını desteklemek için yeni hedeflere taşıyor.

2021-2022'de, BEA platformu, ZCBA projesi aracılığıyla, 2050 yılına kadar inşaat sektörünün karbonsuzlaştırılmasına yönelik ulusal yol haritalarının geliştirilmesi ve benimsenmesini başlatmak için faydalanıcı iki ülke olan Türkiye ve Kolombiya’dan ilgili bakanlıkla birlikte çalışacak.

Türkiye'de WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler'in destek vereceği projenin ulusal ve yerel olmak üzere iki ayrı hedefi vardır.

Ulusal çalışmaların hedefi:

  • Faydalanıcı ülkelerde (Türkiye ve Kolombiya) ulusal yönetimler ile birlikte çalışarak, 2050 yılına kadar bina sektörünün karbonsuzlaştırılmasına yönelik Ulusal Katkı Beyanları (NDCs) ve/veya diğer ulusal stratejiler ile ilişkili olmak üzere, uzun vadeli ulusal yol haritalarının geliştirilmesi.

Türkiye'den seçilen iki pilot şehir olan Gaziantep ve Konya'da yapılacak yerel çalışmaların hedefi:

  • Her faydalanıcı ülkeden seçilecek iki pilot şehrin yerel yönetimleri ile birlikte çalışarak bina sektörünün karbonsuzlaştırılmasına yönelik yerel eylem planlarının/stratejilerin geliştirilmesi ve planların uygulamaya geçirilmesine destek sağlanması.
  • Sıfır Karbon Binalara (SKB) yatırım sağlamak üzere yerel yönetimlerle birlikte, özel sektör paydaşları ve kalkınma bankaları desteği ile finans modellerinin geliştirilmesi.
  • Karbonsuzlaşmaya yönelik yerel ilerlemeyi izlemek için bir metodoloji geliştirilmesi.
  • Yapılan çalışmaların hem BEA Ağı içinde hem de diğer ülkelere duyurularak sıfır karbon bina dönüşümünün ve yatırımların teşvik edilmesi.

İletişimde Kal

Bizden Haberdar Olmak İçin

Bizden haberlere ve duyurulara ulaşmak için kayıt olun.