RSLab

Birleşmiş Milletler 2020 yılına kadar  5 milyon karayolu trafiği kaynaklı ölüm küresel anlamda önlemek amacıyla “Yol Güvenliği için 10 Yıllık Eylem Planı 2011-2020”geliştirdi.  Dünya'da 10 kentte yürütülen bu projenin Türkiye'deki ortaklarından...

SafetyLab

WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler, Alcoa Vakfı’ndan desteğiyle SafetyLab Projesi’ni başlattı. İETT ile işbirliğiyle yürütülecek proje, İstanbul içindeki trafik kaza verisini inceleyerek sıcak noktaları modelleme yöntemiyle belirlemeyi...

Sıfır Karbon Bina Hızlandırıcı ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ(ZCBA - Zero Carbon Building Accelarator)

Sıfır Karbon Bina Hızlandırıcı (ZCBA), 2050 yılına kadar net sıfır karbon emisyonu hedefleyen birçok ülke ve şehre, bina sektörünün iklim değişikliğiyle mücadele çabalarını desteklemek için küresel bilgi, deneyim paylaşımı ve teknik destek sağlayan...

SOLUTIONS Sharing Opportunities for Low-carbon Urban TransportatION- Düşük Karbonlu Kent İçi Ulaşım Çözümlerinin Paylaşılması

Avrupa Konseyi 7. Çerçeve Programı kapsamında gerçekleştirilen “SOLUTIONS - Opportunities for Low carbon Urban transporTatION” projesi seçilen şehirler arasında yenilikçi ve cevre dostu ulaşım çözümleri konusunda bilgi paylaşımını sağlamak ve bu...

Tasarımla Daha Güvenli Kentler

WRI Ross Center for Sustainable Cities, 2015 yılında ‘Cities Safer By Design’ (‘Tasarımla Daha Güvenli Kentler’) adında bir kılavuz çıkarmıştı. Güvenli ve erişilebilir kentsel kullanım alanları yaratmak için elinde bulunan bilgiyi ve tecrübeyi, tek...

Türkiye Sürdürülebilir Kent içi Ulaşım Ağı

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Toplum Aracı ve Medya - Sivil Toplum Ağlar ve Platformlar Destekleme Programı kapsamında hazırlanan “Türkiye Sürdürülebilir Kent içi Ulaşım Ağı” projesi WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler...

UrbanLab

Kentsel Gelişim ve Erişilebilirlik alanlarında yürütülen projeler kapsamında, UrbanLab başlığı altında İstanbul Tarihi Yarımada Yayalaştırma Projesi gerçekleştirildi. 

2010 yılında Tarihi Yarımada'ya dair genel ulaşım ve yayalaştırma fikirlerinden...

UrbanLab İzmir

WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 250 ha. büyüklüğündeki Konak, Kemeraltı ve çevresinde gerçekleştireceği yenileme projesine UrbanLab İzmir Projesi ile katkı sunacak. Mayıs ayında başlayan UrbanLab İzmir (İzmir...