İnsanları, ürünleri ve fırsatları birleştiren kamu alanlarının tasarlanması ve şekillendirilmesi için çalışmalar yürütüyoruz.

Kentsel Gelişim ve Erişilebilirlik alanı, şehirler için daha bütüncül bir altyapı sisteminin oluşturulması için entegre ulaşımın ve arazi kullanım planlamasının önemini vurgular. Şehirlerin kendilerine özel sürdürülebilir şehirleşme süreçlerini iyi analiz edebilmeleri için çalışmalarımız yenilikçi araştırma ve uygulaması arazi kullanımı, ulaşım planlaması ve kentsel tasarımı yöneten süreçlerin ve politikaların entegre olması gerektiğinin altını çizer. Kentsel Gelişim ve Erişilebilirlik ekibi, şehirlere tüm vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde eşitlikçi ve erişilebilir bir çevre yaratmalarında yardımcı olur.  Bu ilkelere dayalı tasarlanan şehirler, tüm şehir sakinlerine daha güvenli ve sağlıklı bir yaşam sürme olanağı tanır.  

Uzmanlar

İletişimde Kal

Bizden Haberdar Olmak İçin

Bizden haberlere ve duyurulara ulaşmak için kayıt olun.