Gelişmekte olan ekonomilerde düşük karbonlu ulaşım çözümlerinin geliştirilmesini ve hızlandırılmasını teşvik ediyoruz.

Ulaşım ve İklim alanı, Dünya Kaynakları Enstitüsü’nün EMBARQ ve İklim ve Enerji programlarının ortak girişimidir. Ulaşım ve İklim alanı, gelişmekte olan ekonomilerde düşük karbonlu ulaşım çözümlerinin geliştirilmesini ve hızlandırılmasını desteklemektedir. Global stratejiler geliştirerek seçilmiş ülkelerdeki pilot projelerle yukarıdan-aşağı ve tabandan-yukarı yaklaşımları uzlaştırmaya çalışmaktadır. Amaç; devletlerin yerel yönetimlerinin karar verme ve uygulamada katılımcılığını arttırmak için ulusal ve uluslararası düzenlemeleri değiştirmelerini sağlamaktır. Dört temel alana odaklanır:

  1. Düşük karbonlu ulaşım sistemlerinin tasarımı, planlanması, finansmanı, ve uygulanması; aynı zamanda sera gazı emisyonlarının ölçülmesi için gerekli metodoloji, araçlar ve standartların geliştirilmesi
  2. Düşük karbonlu ulaşım sistemlerinin uygulanabilirliğini ve sürdürülebilir kalkınma için yarattığı faydaları göstererek, ulusal ve yerel yönetimlerin ulaşım ve iklimi bağlayan insiyatiflerinin desteklenmesi
  3. Düşük karbonlu ulaşımın finansmanı için uluslararası ve ulusal engellerin belirlenmesi ve finansmanın arttırılması için stratejiler geliştirilmesi
  4. Ulusal kapasiteleri arttırarak ve teknoloji transferini engelleyen unsurları tespit ederek düşük karbonlu ulaşıma olan erişilebilirliğin geliştirilmesi

 

Uzmanlar

İletişimde Kal

Bizden Haberdar Olmak İçin

Bizden haberlere ve duyurulara ulaşmak için kayıt olun.